Minimálbér / Garantált bérminimum 2018 évben

2017. december 31., 21:21

Kötelező legkisebb havi alapbér       2018.01.01-től:     138.000,-

Legalább középfokú iskolai végzettséget illetve középfokú szakképzettséget igénylő foglalkoztatás esetén a garantált bérminimum havi összege:

                                                           2018.01.01-től       180.500,-

Egyszerűsített foglalkoztatás adómentes napi jövedelem kerete:

      Minimálbér esetén:                       8.255,- Ft/nap
     
Garantált bérminimum esetén:  10.790,- Ft/nap
 

A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §     A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2.§(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

 1. 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 310 forint, napibér alkalmazása esetén 5870 forint, órabér alkalmazása esetén 733 forint,
 1. 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31 730 forint, napibér alkalmazása esetén 6350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint.

      (2 )Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott   

            munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

 1. 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint,
 1. 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41 500 forint, napibér alkalmazása esetén 8300 forint, órabér alkalmazása esetén 1038 forint.

       (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi

              munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

 1.   (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2017. január 1-jétől 127 500 forint, 2018. január 1-jétől 138 000 forint,
 1. (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől 161 000 forint, 2018. január 1-jétől 180 500 forint.

        (4) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi nyolc óránál

 1.   hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,
 1. rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni

         (5) Részmunkaidő esetén

 1. az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,

 

 1. az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni

 

3.§    (1)  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

          (2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2017. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni

          (3) E rendelet alkalmazásában

 1. munkáltatón a költségvetési szervet,
 1. munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
 1. alapbéren a közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell

         (4) Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

Orbán Viktor s. k.,

                                              miniszterelnök
« Vissza az előző oldalra!


Elérhetőségek

PONDERA TeAm Kft.

2100 Gödöllő,
Erzsébet kir. körút 5. II. e. 8.
Telefon:
+36-28/419-217
Fax: +36-28/999-647
Mobil:
+36-30/553-0581
E-mail:
pondera@pondera.hu
PONDERA TeAm Kft. - Magyar