Munkavédemi képviselő választás szabályai

2016. szeptember 22., 06:33

Változtak a munkavédelmi képviselő választására vonatkozó szabályok

Az 1993. évi XCIII. a munkavédelemről szóló törvény módosítása miatt a 20 munkavállalónál többet foglalkoztató cégéknek kötelezően munkavédelmi képviselő választást kell tartani. Ha az adott cégnél nincsen még ilyen képviselő, akkor ennek a hatálybalépést (2016. július 8.) követő 6 hónapon belül meg kell történnie.

Tehát a munkáltatónak legkésőbb 2017.január 8-ig (dokumentáltan) le kell bonyolítania a választást.

Amennyiben a munkáltató nem tájékoztatja a munkavállalókat a munkavédelmi képviselő választásról, illetve akadályozza annak megválasztását, úgy munkavédelmi hatóság ellenőrzésekor

500.000 forint összegű közigazgatási bírsággal sújtható.

Ki munkavédelmi képviselő és miért felel?

A megválasztott képviselő széleskörű tevékenységgel rendelkezik, de feladatait minden esetben a munkáltatóval együttműködve végzi. Feladatai közé tartozik az, hogy

1.      a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól,

2.      részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntésekre.

3.      Tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét.

4.      Részt vehet a munka balesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában, indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat.

5.      A hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.

Munkavédelmi képviselő megválasztása

A munkáltató a munkahelyen szokásos módon - intranet, email, megbeszélés - köteles tájékoztatni a dolgozókat a munkavédelmi képviselő választás megtartásáról. A munkavédelmi képviselő választást kezdeményezheti a munkahelyen működő üzemi tanács és/vagy a képviselettel rendelkező szakszervezet is.

A munkáltató a felelős a választás megtartásának szabályos lebonyolításáért, a törvényes feltételek betartásáért,egyben biztosítania kell a választás feltételeit, és együttműködni a választási bizottsággal.

A választásokat a választási bizottság bonyolítja le, melyet közvetlenül a munkavállalók választanak meg. A bizottságnak nem lehet tagja a munkáltató, vagy az olyan munkavédelmi szakember, aki a munkáltatót képviseli.

A munkavédelmi képviselő jogai

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő esetében a havi munkaidejének legalább tíz százaléka. A szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat, valamint egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

A megválasztott munkavédelmi képviselő munkajogi védelemben részesül,a választási bizottság hozzájárulása szükséges a munkaviszonya felmondással történő megszüntetéséhez, illetve átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatáshoz.

A munkavállalók részére küldött tájékoztató levél elkészítésében, illetve a választás lebonyolításához ajánlott ügyvédet bevonni. 

1993. évi XCIII. törvény hatályos szövege
« Vissza az előző oldalra!


Elérhetőségek

PONDERA TeAm Kft.

2100 Gödöllő,
Erzsébet kir. körút 5. II. e. 8.
Telefon: +36-28/419-217
E-mail küldése
PONDERA TeAm Kft. - Magyar